FITXA TÈCNICA SERRAT DE LA PLAÇA

ENLLAÇ: situació