Palaldà

L’antiga comuna de Palaldà fou afegida el 1945, a la fi de la Segona Guerra Mundial, als Banys d’Arles; en ocasió d’aquesta agregació, la comuna passà a anomenar-ne els Banys d’Arles i Palaldà.

El seu nucli principal és un poble agrupat a l’entorn de l’església parroquial de Sant Martí de Palaldà i del vell Castell de Palaldà, del qual queden restes notables. Dins del nucli de població es conserva també la capella de la Mare de Déu del Roser.
Palaldà avui ja presenta un contínuum urbà amb els Banys d’Arles, atès que el creixement de la població s’ha produït en la zona plana del terme, a banda i banda del riu.