Sta. Maria de Gerri de la Sal

El monestir de Santa Maria de Gerri està situat a la vila de Gerri de la Sal, a la comarca del Pallars Sobirà, dins del municipi de Baix Pallars i de l’antic de Gerri de la Sal.
Està situat a la riba esquerra de la Noguera Pallaresa, davant per davant, a llevant, de la Vila closa de Gerri. El Pont del Monestir, o de Gerri, uneix, d’ençà que fou construït, la vila amb el monestir.

patrimoni.stmaria2

Els orígens del monestir es troben, probablement, en una església construïda en temps dels visigots i destruïda pels sarraïns. Va ser fundat el dia 20 de juny del 807, quan el prevere Espanell va organitzar una comunitat monàstica sota l’advocació de sant Vicenç. L’any 839, sota la regla de sant Benet, va passar a la advocació de Santa Maria. El cenobi es trobava sota la jurisdicció del bisbat d’Urgell, i va contribuir a l’evangelització i la reorganització del Pallars després del domini sarraí.

patrimoni.stmaria5

Del conjunt monàstic, l’església és l’únic que es conserva, car de la resta solament queden ruïnes.

patrimoni.stmaria7

El temple és el construït durant el segle XII, té planta basilical de tres naus, sense transsepte i amb tres absis semicirculars, els laterals s’obren directament a la nau i el central, molt més ample, està precedit d’un ampli presbiteri a un nivell més baix que la nau.

patrimoni.stmaria1

A l’interior de l’església es pot veure el sistema de cobertes, format per voltes de canó, semicircular a la nau central i de quart de circumferència a les laterals, construïdes amb lloses irregulars col·locades a plec de llibre.

patrimoni.stmaria4

L’exterior ha experimentat profundes transformacions, per això els absis han quedat inclosos al cos barroc de la sagristia i el cambril. Només ha quedat visible l’absidiola nord i part de la central, decorada sobre el ràfec per un fris en dents de serra i un fris d’arcuacions que arrenquen d’impostes esculpides, dividides en sèries de tres per semi-columnes amb capitells.

LA MEVA: tancada a la meva visita. Una meravella i molt coneguda el nostre país.

FITXA TÈCNICA

+Pallars Sobirà

+monestirs